Programma
Het programma van Getting in Control reikt je alle kennis en instrumenten aan die je nodig hebt om je leven te kunnen optimaliseren. Vanuit jouw eigen voorkeuren en persoonlijke keuzes. Het framework bestaat uit een hiërarchisch model van ‘het leven’, vier grondig uitgewerkte thema’s (modules), alsmede een zelf te maken persoonlijk document dat de basis vormt voor je concrete stappen:
  • Het Kernsegmentenmodel
Het hart van GiC is Kernsegmentenmodel, dat het leven indeelt in zeven aandachtsgebieden. Deze zogeheten Kernsegmenten hebben elk ook weer een verdere onderverdeling. Met het model kun je inzoomen op elk segment van je leven. Maar ook de onderlinge samenhang van de segmenten bekijken. Het model wordt begeleid door hoogwaardige inhoudelijke informatie waarmee je basale keuzes worden vergemakkelijkt.
  • De vier thema's
De vier thema’s kun je zien als universele aspecten die aan elk Kernsegment zitten. Hoewel we ze als zelfstandige onderwerpen behandelen, zijn ze in wezen niet los van elkaar te zien. De vier thema’s vormen tevens de vier modules van het complete curriculum:
Goed sturing aan je leven geven begint met bepalen wat je wilt. Je kunt immers niet van A naar B als je niet weet waar of wat B is. Mogelijk vind je het, zoals velen, lastig om scherp te krijgen wat je echte behoeften en wensen zijn. We bekijken daarom de verschillende oorzaken daarvan. En je krijgt eveneens onmisbare kennis en hulpmiddelen in handen om te bepalen wat je wilt.
Overtuigingen bepalen voor een belangrijk deel je motivaties, durf en veerkracht. En daarmee je keuzes en handelen. We kijken naar onjuiste overtuigingen en andere aspecten die ervoor zorgen dat je zaken niet aandurft, uitstelt, niet doorzet of waardoor je je laat ontmoedigen. En bovenal: wat je daaraan kunt doen.
Hoe bereik je wat je wilt? Door je zaken goed te organiseren en managen. Vanuit overzicht en structuur. Door stroomlijnen. Door de juiste routines en prioriteiten. In deze derde module krijg je universeel bruikbare informatie en gereedschappen aangereikt zodat je jouw zaken efficiënt en effectief kunt aanpakken.
Gewoonten vormen het fundament van je bestaan. Goede gewoonten zijn daarom de basis van een goed leven – en slechte van een slecht leven. Om een gewoonte aan te leren of te veranderen, is het nodig dat je weet wat je wilt, de juiste mindset hebt en een goed plan van aanpak gebruikt. We kijken methodisch naar gewoontevorming, waarbij het geleerde vanuit de andere modules je goed van pas komen.
  • Het Personal Workbook
Het Personal Workbook is een door jouzelf gemaakt, persoonlijk en ‘levend’ document dat je, door je leven heen, aanvult, bijstelt en raadpleegt. Het heeft als belangrijkste functie je te helpen bij het bepalen van wat je wilt. En in kaart te brengen wat noodzakelijk is om dat ook te bereiken.
Ten slotte
Het programma van Getting in Control is geen quick fix. Net zoals bij Italiaans leren spreken of bij pianolessen, is het ook voor dit programma in persoonlijke ontwikkeling belangrijk geregeld tijd eraan te besteden. Ook nadat de training is afgelopen. Doe je niks, gebeurt er niks. Ga je het aan, dan is Getting in Control levensveranderend. Gegarandeerd.
Getting in Control
Roelof Hartstraat 36-III
1071 VK Amsterdam
K.v.K. Amsterdam 33261388
BTW. NL032328540B02
IBAN. NL64INGB0005589075
Cookies (in ontwikkeling)
Privacy (in ontwikkeling)