Privacyverklaring

Inhoud

• Bescherming persoonsgegevens
• Doel opslag en soorten gegevens
• Privacy rond email
• Contact over gegevens
• Cookies
• Aanpassing Privacyverklaring

Bescherming persoonsgegevens

• Getting in Control is een bedrijf dat trainingen verzorgt in het kader van persoonlijke ontwikkeling. Ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten wordt privacygevoelige informatie geregistreerd. GiC houdt zich daarbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Deze privacywetgeving geldt overigens in de hele Europese Unie.

• Om de bij GiC opgeslagen persoonsgegevens te beschermen, zijn passende beveiligingsmaatregelen genomen. Zowel in technische zin als de personen die toegang hebben tot deze gegevens. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk, daarbij de wettelijke verplichtingen in acht nemend.

• Gegevens worden niet aan derden verkocht. Gegevens worden ook niet met derden gedeeld, behalve in die gevallen dat daarop een wettelijke verplichting rust.

• In sommige gevallen kan gebruik worden gemaakt van een derde partij om een gevraagde dienst te leveren. Zoals een online service voor reserveringen, een payment service provider of een bezorgdienst. Deze krijgt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om de service uit te voeren en heeft zijn eigen privacy policy.

• Op de website van GiC staan links naar websites van andere partijen. Deze partijen hebben elk hun eigen privacy policy. GiC draagt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor hoe deze andere partijen met gegevens omgaan.

Doel opslag en soorten gegevens

• Persoonsgegevens worden voor gangbare doeleinden gebruikt en opgeslagen. Zoals voor inschrijving en deelneming aan onderwijs, communicatie (email, post, telefonie etc.), informatie (nieuwsbrieven, aanbiedingen etc.) bestellingen (fysiek, digitaal) en betalingen (facturen, administratie transacties etc.) en afhandeling van klachten of geschillen. Alsook voor verbetering van onderwijs, bedrijfsvoering, informatievoorziening en dienstverlening.

• Gegevens zullen doorgaans bestaan uit zaken als:
– Naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, nationaliteit. Adres, postcode, vestigingsplaats. Telefoonnummer/s, emailadres/sen. Bankrekening/en (IBAN). Online gebruikersnaam (indien van toepassing). Informatie die op eigen initiatief is verstrekt. B-to-B zullen daar bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens aan worden toegevoegd.
– Correspondentie en vastgelegde communicatie (email, papierpost, telefoonnotities etc.)
– Studievorderingen, studieresultaten, tests, gemaakte/geconsumeerde uren etc.

Privacy rond email

• Bij inschrijving voor een nieuwsbrief of gratis digitaal product, kan worden volstaan met het verstrekken van de daarvoor noodzakelijke gegevens. In de praktijk zijn dat meestal alleen je emailadres en je naam (om een email te kunnen personaliseren).

• Het is te allen tijde mogelijk te wijzigen wat je aan informatie wilt ontvangen of de informatievoorziening via email geheel stop te zetten. Onderaan elke email vind je daartoe de benodigde informatie. Mocht dit onverhoopt niet werken, dan kan dit ook handmatig worden verzorgd.

• Voor mailings wordt het platform van MailerLite gebruikt. MailerLite is GDPR-compliant. De GDPR bestaat in Nederland uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met MailerLite is te zien welke emails zijn geopend en welke links die eventueel in de email zijn opgenomen. Deze informatie gebruikt GiC om de informatievoorziening en de dienstverlening te verbeteren.

Contact over gegevens

• Je kunt uiteraard inzage krijgen in je persoonlijke gegevens en je kunt deze laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor dient, na contact, legitimatie te kunnen worden overlegd.

• Klachten omtrent schending van privacy kunnen desgewenst worden neergelegd bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl)

Cookies

• Eigenaren van websites in Nederland zijn wettelijk verplicht bezoekers op de hoogte te brengen van het gebruik van bepaalde cookies en bezoekers van de website daarvoor toestemming te vragen.

• Cookies zijn kleine tekstbestandjes die een website, bij bezoek daarvan, in de browser van je computer, tablet of smartphone plaatst. Cookies zijn deels noodzakelijk om een website goed te laten werken. Bijvoorbeeld om bepaalde lettertypen te kunnen tonen, zoals Google Fonts.

• Cookies worden eveneens gebruikt om de bezoekerservaring te verbeteren. Bijvoorbeeld om bepaalde video’s af te spelen. Of om je informatie te laten delen op social media met behulp van social media plug-ins. En ze worden gebruikt om bezoekersgedrag te analyseren, bijvoorbeeld met Google Analytics. Daarmee is het bijvoorbeeld mogelijk te zien welke onderdelen van een website het beste worden bezocht en welke onderdelen verder verbeterd zouden kunnen worden.

• Cookies slaan de vergaarde informatie op, zodat deze bijvoorbeeld kan worden gebruikt voor een volgend bezoek, of om bepaalde advertenties te tonen. Op Wikipedia (https://en.wikipedia.org/wiki/http_cookie) zijn meer wetenswaardigheden over cookies te vinden.

• De website van Getting in Control gebruikt om bovenstaande redenen meerdere soorten cookies. Door bij bezoek van de website op de OK-button van de cookie-notificatie te klikken, ga je automatisch akkoord met de plaatsing van cookies door de site van Getting in Control en de daaraan gekoppelde platforms.

• De cookies die GiC gebruikt slaan geen NAW-gegevens op. GiC verzamelt alleen bepaalde en anonieme gebruikersgegevens, zoals de bezochte pagina’s, het IP-adres en andere technische details, zoals gebruikte browsers. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld.

• Informatie over welke gegevens elk platform (social media, email marketing service etc.) over jou via de GiC-site verzamelt en hoe ze met jouw privacy omgaan, vind je in hun respectievelijke algemene voorwaarden en privacyverklaringen. Hierop heeft GiC geen invloed.

• De mogelijkheid dat websites cookies plaatsen, kun je op elk gewenst moment in je browser uitzetten. En reeds geplaatste cookies kun je gemakkelijk verwijderen. Hoe dit werkt, verschilt per browser. In de help-functie en op de support pagina’s van elke browser vind je alle informatie. Voor elke browser zijn ook gratis add-ons/extensions/plugins te installeren waarmee je jouw wensen rond de inzet van cookies nauwkeurig kunt regelen.

Aanpassing Privacyverklaring

• GiC behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk moment aan te passen. Indien er sprake is van wijzigingen met enige substantie, wordt dit op deze pagina gemeld.

Laatste aanpassing: 2019-08-17

Hoe gaat het nou echt met je?

Wil je eens peilen hoe je er werkelijk voor staat?
Wat goed gaat en wat beter zou kunnen?
En dat in elk segment van je leven?

Download dan het GiC Assessment.
Deze website gebruikt cookies

Door op OK te klikken geef je aan hiermee akkoord te gaan. Meer over cookies in de privacyverklaring.