- Getting in Control -

  Leestijd ± 3 minuten 

Een bevredigend leven

Hoe beter je in staat bent goed sturing te geven aan je leven, des te bevredigender het zal zijn.

Uiteraard beïnvloeden omgevingsfactoren en je gestel je leven. Maar hoe die invloed eruit ziet, wordt voor een belangrijk deel door jouzelf bepaald. Anders gezegd: bovenal jouw eigen kijk, reacties en initiatieven zijn van belang voor de kwaliteit van je leven.

Wanneer je leven nu onbevredigend is, kunnen daar in algemene zin drie redenen voor zijn:

1. Je weet niet goed wat je wilt
Voorbeelden: Je ontbeert duidelijke doelen en koersen. Je hebt geen helder beeld van hoe je wilt leven (levensstijl). Je hebt geen zicht op hoe je je verder wilt ontwikkelen.

2. Je weet niet goed hoe je dat wat je wilt kunt realiseren
Voorbeelden: Je mist overzicht en structuur. Je hebt moeite met zaken organiseren en managen. Je hebt te weinig tijd.

3. Je hebt niet de juiste mindset
Voorbeelden: Je wordt telkens getackeld door onzekerheden, weerzin of demotiverende gedachten/gevoelens. Je twijfelt over je competenties. Je maakt je zorgen over wat anderen van je keuzes of resultaten vinden. Je valt telkens terug in oude gewoonten. Je hebt moeite je motivatie vast te houden.

Zelfmanagement

Wil je de kwaliteit van je leven omhoog brengen, dan moet je dus beter worden in:
• het kunnen bepalen wat je wilt
• het kunnen realiseren van wat je wilt
• het inzetten van de juiste mindset

Daarmee heb je ook meteen de basis van goed zelfmanagement te pakken. De voorwaarden om goed sturing aan elk segment van je leven te kunnen geven. Zodat je kunt zijn zoals je wilt zijn. doen wat je wilt doen en hebben wat je wilt hebben.

Het framework van GiC

Het Kernsegmentenmodel

Het Kernsegmentenmodel is het hart van GiC. Het model is bovenal bedoeld om denkkaders te aan te reiken om te kunnen bepalen wat je wilt. Het bestaat uit zeven kernsegmenten die elk aspect van je leven dekken. Elk kernsegment kent overigens ook weer een nadere onderverdeling.

Alle segmenten van je leven hangen nauw met elkaar samen, beïnvloeden elkaar en zijn dus niet louter separaat te beschouwen. Neem bijvoorbeeld 'werk'. Keuzes daarin beïnvloeden bijvoorbeeld je sociale leven, vermogen, wonen en mogelijk ook je gezondheid. De kernsegmenten zijn dan ook geen scherp afgescheiden hokjes, maar perspectieven binnen het geheel.

Het voordeel van het Kernsegmentenmodel is dat het je overzicht en inzicht verschaft in zowel een specifiek kernsegment, als de samenhang met andere kernsegmenten. Zo kun je gebalanceerde afwegingen maken.

'Mindset' staat, als belangrijkste kernsegment, in het midden van het model. Het is de sturende en verbindende factor in het Kernsegmentenmodel. Tegelijkertijd is het zelf ook een onderdeel waarover je kunt nadenken wat je ermee wilt.

Willen - Kunnen - Mindset

In elk kernsegment doorloop je een proces van drie stappen. Deze zien er in essentie in elk kernsegment hetzelfde uit:
• Je bepaalt wat je wilt (Willen).
• Je bepaalt hoe je het in technische zin moet aanpakken (Kunnen).
• Je bepaalt de juiste mentale strategie, onder andere om je motivatie hoog te houden. (Mindset).

De drie delen van het programma zijn er dan ook op gericht je de kennis en vaardigheden eigen te laten maken die nodig zijn voor deze stappen. Je krijgt daarmee competenties die je door je verdere leven heen telkens opnieuw weer kunt gebruiken.

1. Willen
In dit blok gaat het om het kunnen bepalen wat je wilt. Thema's onder andere:
• Inzicht krijgen in wat er te willen valt
• Het systematisch in kaart brengen van behoeften en wensen.
• Inzicht in waarom je nu niet staat waar je wilt staan.

2. Kunnen
Het centrale thema is hier het beheersbaar maken van zaken. Het gaat dan met name om verschillende methodieken die betrekking hebben op:
• Het creëren van overzicht en structuur.
• Het organiseren en managen van allerlei zaken (op persoonlijk niveau).
• Efficiency en effectiviteit.

3. Mindset
Binnen GiC staat een 'goede mindset' voor een samenstelsel van verschillende inzichten en mentale vaardigheden die je inzet voor het verkrijgen van goede resultaten in de brede zin des woords. Belangrijke elementen van een goede mindset zijn een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, oplossingsgerichtheid, denken vanuit mogelijkheden en doorzettingsvermogen.

Dit blok is dus gericht op het ontwikkelen en inzetten van de juiste mindset. Maar ook op het leren van verschillende strategische methodieken die daarin ondersteunend werken.

Is GiC voor jou?

Helder en echt

Getting in Control is een gedegen, multidisciplinair en coherent programma. Enerzijds samengesteld op basis van wetenschappelijk onderzoek, beproefde methoden en scherp denkwerk van vele grootheden uit allerlei vakgebieden. Anderzijds op basis van lange persoonlijke ervaring en inzichten. GiC bevat geen holle peptalk of abracadabra. Het gaat om bewustwording van hoe dingen echt in elkaar steken en gerichtheid op resultaten. GiC leert je wat & hoe en daarmee kun je zelf vervolgens verder.

Wat levert GiC je op?

Met Getting in Control krijg je:

 • Bewustzijn van wat je wilt
 • Zicht op doelen en koersen
 • Het vermogen je ideeën te realiseren
 • Een goede mindset

Daarmee kun je:

 • Leven vanuit eigen voorkeuren en waarden
 • Beter functioneren en betere resultaten
 • Bezig zijn met wat betekenis voor je heeft
 • Meer aandacht voor je persoonlijke ontwikkeling
 • Meer innerlijke balans

Op de hoogte blijven?

Voor wie?

Om met Getting in Control aan de slag te kunnen gaan is het wenselijk dat je:

 • Een HBO/WO denkniveau hebt
 • 30 jaar of ouder bent
 • Je gedachten, gevoelens en gedrag kritisch durft te beschouwen
 • Een computer en (eenvoudige) computervaardigheden bezit
 • Bereid bent om over een langere periode en op vaste basis tijd erin te steken

Waarom dat laatste punt? Omdat het je eigen maken van GiC vergelijkbaar is met het leren van een taal of het leren bespelen van een muziekinstrument: voor vooruitgang en resultaten moet je jezelf erin trainen.

Nieuwsgierig?

Een oriënterend gesprek is gratis en geheel vrijblijvend. Daarmee kun je goed beoordelen of je met mij aan de slag wilt. Neem gewoon even contact op, dan maken we een afspraak. Maar ook als je vragen of opmerkingen hebt: schroom niet mij even te mailen.

Goed om van je te horen!

The best way

to predict your future

is to create it.