Getting in Control

Programma in zelfmanagement

Sturing geven aan je leven is in kern sturing geven aan jezelf. Oftewel: jezelf managen. Met het gedegen programma van Getting in Control (GiC) ontwikkel je de competenties die nodig zijn voor goed zelfmanagement. Het hogere doel daarvan is dat je daarmee kunt bouwen aan een leven met richting, inhoud en resultaten:

Richting: Heldere koersen en doelen, in elk segment van je leven. Vanuit eigen voorkeuren en keuzes.
Inhoud: Focus op bezigheden die voor jou betekenis hebben. Op ervaringen die je verrijken.
Resultaten: Het daadwerkelijk bereiken van wat je nastreeft.

Voor wie is GiC?

Je wilt meer uit je leven halen. Stappen zetten die je verder brengen. Maar je weet nog niet precies welke. Misschien twijfel je. Of wat je in gedachten hebt wel ècht is wat je wilt. Of je het wel kunt. Of het wel verstandig is.

Je hebt behoefte aan overzicht, structuur en helderheid. Aan nieuwe inzichten. Aan handvatten om te bepalen wat je precies wilt en goede keuzes te maken. Je wilt meer kunnen en durven. Meer sturing aan je leven geven.

Mogelijk spelen er verlangens bij je als:
• Gezonder leven. Niet telkens terugvallen in oude gewoonten.
• Beter in je vel zitten. De stress uit je lijf. Zelfverzekerder zijn.
• Betere relaties. Echt communiceren. Zonder façades.
• Bevredigender werk. Geen ‘Bullshit Job’.
• Fijner wonen. Thuiskomen op de plek waar je echt wilt zijn.
• Meer geld. Om je te kunnen permitteren waar je waarde aan hecht.
• Meer tijd. Voor ontspanning. Voor je dierbaren.

Zicht op wat je werkelijk wilt

Thema: Zicht krijgen op wat je werkelijk wilt – en wat je daarin belemmert
• HBO/WO denkniveau
• Leeftijd vanaf 30 jaar
• Data Februari: zo 23
• Data Maart: zo 01
• Tijd: 14:00-17:30
• Plaats: Amsterdam
• Locatie: Tableday
• €39,- all-in, incl. btw

Waarom GiC doen?

In organisaties denken beleidsmakers voortdurend na over visie, missie en strategie. Waar staan we voor? Wat willen we doen en bereiken? Hoe gaan we het aanpakken? Fundamentele vragen. Met fundamentele antwoorden. Die het verschil maken tussen rondjes blijven draaien en vooruit komen.

Evengoed stellen maar weinig mensen diezelfde vragen met betrekking tot hun eigen leven. Waarom niet? Omdat het lastige vragen zijn. Antwoorden hierop ontdek je niet zomaar even. Ook wanneer je intelligent en hoogopgeleid bent, kun je gemakkelijk door de bomen het bos niet zien.

Met Getting in Control breng je daar verandering in. GiC is een gedegen programma, met een systematische en analytische aanpak. Het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, beproefde methoden en scherp denkwerk van vele grootheden uit allerlei vakgebieden. En ontworpen vanuit mijn ruime persoonlijke ervaring en inzichten.

Willen. En durven!

Thema’s: Bepalen wat je wilt + Je mindset verbeteren
• HBO/WO denkniveau
• Leeftijd vanaf 30 jaar
• Data trainingen:
T1 (wo): Mrt: 4, 11, 18, 25 Apr: 1
T2 (ma): Mrt: 9, 16, 23, 30 Apr: 6
T3 (di): Mrt: 24, 31 Apr: 7, 14, 21
T4 (wo): Apr: 8, 22 Mei: 6, 20 Jun: 3
• Tijd: 17:30 – 21:00
• Plaats: Amsterdam
• Locatie: TableDay
• €725,- all-in, incl. btw

Waarschuwing

Getting in Control is gewoon te leren, door iedereen met een goed verstand, de durf naar zichzelf te kijken en de bereidheid aan de slag te gaan. Maar GiC is geen quick fix. Grote veranderingen in hoe je functioneert komen niet overnight – en niet vanzelf. Vergelijk het met Italiaans leren spreken of piano leren spelen. Dat vraagt tijd en aandacht. En een vaste plek in je agenda. Doe je niks, gebeurt er niks. Maar ga je het aan, dan is Getting in Control levensveranderend. Gegarandeerd.

Het programma van GiC

Hieronder vind je een beknopte uitleg van de belangrijkste elementen van GiC.

De vier Basiscompetenties

Het GiC-programma is gebouwd rond vier thema’s. Waaraan vier zogenaamde Basiscompetenties ten grondslag liggen. Deze Basiscompetenties zijn te beschouwen als de succes- en faalfactoren in elk segment van je leven. Dus wat je ook wilt optimaliseren, het draait altijd om deze vier competenties. Door ze te combineren met het Kernsegmentenmodel krijg je scherp zicht op waar je staat, waar je naar toe wilt en wat daarvoor nodig is.

Basiscompetentie: kunnen bepalen wat je wilt
Goed sturing geven aan je leven begint voor alles met het kunnen bepalen wat je echte behoeften en wensen zijn. Het is eveneens nodig dat je deze kunt vertalen naar concrete doelen en koersen. Je kunt immers alleen van A naar B als je weet waar of wat B is.

Mogelijk vind je het, zoals zovelen, lastig om te bepalen wat je precies wilt. En dat ook te vertalen naar doelen en koersen waarmee je echt aan de slag kunt. De verschillende redenen en consequenties daarvan worden uitgebreid bekeken. En je krijgt bovenal onmisbare kennis en hulpmiddelen aangereikt om je behoeften en wensen in kaart te kunnen brengen

Basiscompetentie: de juiste mindset kunnen bewaken
Binnen GiC staat het begrip ‘mindset’ voor je overtuigingen, jouw ‘waarheden’. En het denken en voelen dat daaruit voortvloeit. Bijvoorbeeld, het beeld dat je hebt van hoe je bent, wat je doet en kunt en wat anderen over jou denken. En het beeld dat je hebt van anderen, over ‘hoe de wereld’ werkt etc.

Je mindset is bepalend hoe voor je zaken tegemoet treedt. Voor wat je durft. Voor je motivatie. Voor je doorzettingsvermogen. Voor hoe je omgaat met hindernissen en tegenslag. Voor wat je daadwerkelijk zult aangaan. Voor de resultaten die je zult behalen.

Een goede mindset is dus cruciaal. Dit thema gaat onder andere uitgebreid in op (onware), gedachten en gevoelens die je motivatie kunnen ondermijnen. En hoe je die gedachten en gevoelens terug kunt dringen. Maar ook op hoe je jezelf kunt motiveren en hoe je die motivatie hoog kunt houden. En wat de redenen zijn van uitstelgedrag en wat je daaraan kunt doen.

Basiscompetentie: kunnen organiseren en managen
Wanneer je weet wat je wilt en je gemotiveerd bent om je doelen te bereiken, wil je de zaken ook goed organiseren en managen. Wil je werken vanuit overzicht en structuur. Zaken stroomlijnen. Goede routines erop na houden en de juiste prioriteiten stellen. De kans dat je dan bereikt wat je wilt, wordt daarmee heel groot. Bij dit thema draait het om universeel bruikbare kennis en gereedschappen om je zaken efficiënt en effectief aan te pakken.

Basiscompetentie: goede gewoonten kunnen vormen
Gewoonten vormen het fundament van je bestaan. Goede gewoonten zijn dus de basis van een goed leven – en slechte van een slecht leven. Om een goede gewoonte aan te leren, is het nodig dat je weet wat je wilt, de juiste mindset hebt en een goed plan van aanpak gebruikt. Bij gewoontevorming maak je dan ook deels gebruik van de kennis en vaardigheden uit de andere Basiscompetenties.

Het Kernsegmentenmodel

Het Kernsegmentenmodel is het hart van GiC. Dit model deelt het leven op in zeven aandachtsgebieden. Deze zogeheten Kernsegmenten hebben elk weer een nadere onderverdeling.

Het model is gemaakt om te kunnen inzoomen op elk segment van je leven. En om de onderlinge samenhang van verschillende segmenten te kunnen bekijken. Elk Kernsegment wordt eveneens begeleid door hoogwaardige inhoudelijke informatie.

Het Personal Workbook

Het Personal Workbook ten slotte, is een door jouzelf gemaakt persoonlijk document, dat je vooral gebruikt bij het bepalen van wat je precies wilt. En om voor jezelf helder te maken hoe je dat kunt bereiken. Daartoe heeft het Personal Workbook een gedegen begeleidende methode.

Het Personal Workbook is niet iets dat je eenmalig maakt en dan weglegt. Het is beslist geen gefixeerd levensplan. Het Personal Workbook is een ‘levend’ document dat je door de tijd heen aanvult, bijstelt en raadpleegt. Door de jaren heen – en in alle mogelijke omstandigheden.

Hoe gaat het nou echt met je?

Eens peilen hoe je ervoor staat?
In alle segmenten van je leven?
Zien waar je zaken kunt optimaliseren?
Doe het GiC Assessment en je wordt wijzer!

Deze website gebruikt cookies

Door op OK te klikken geef je aan hiermee akkoord te gaan. Meer over cookies in de privacyverklaring.