Getting in Control

Wat is GiC?

Getting in Control (GiC) is een gedegen programma in zelfmanagement. Daarin draait het om het ontwikkelen van je competenties goed sturing te geven aan je leven. Niet alleen qua werk, maar over de hele linie. Zodat je kunt bouwen aan een leven met richting, inhoud en resultaten:

Richting. Heldere doelen en koersen in elk segment van je leven. Vanuit eigen voorkeuren en keuzes.
Inhoud. Bezigheden die voor jou betekenis hebben. Die bevredigend zijn en je verrijken.
Resultaten. Het daadwerkelijk behalen van de door jou gestelde doelen.

Voor wie is GiC?

Profiel: Je wilt meer uit je leven halen. Niet alleen qua werk, maar over de hele linie. Je hebt reeds het nodige gedaan en ervaren. Maar tegelijkertijd weet je nog niet precies welke nieuwe stappen je wilt zetten. Twijfel je misschien – of je het wel kunt, of het wel verstandig is, hoe je het wilt aanpakken.

Je hebt behoefte aan meer overzicht, structuur en helderheid. Aan rust in je hoofd en ruimte voor nieuw. Je wilt betere keuzes kunnen maken. Meer durven en kunnen. Bewustzijn. Zodat je echt sturing aan zaken kunt geven.

Je hebt verlangens als: Gezond leven. Goed in je vel zitten. Sociaal goed functioneren. Werk doen dat echt bevredigt. Fijn wonen. Genoeg geld hebben. Genoeg tijd voor je persoonlijke ontwikkeling, voor ontspanning. Energie geven aan de dingen die er voor jou echt toe doen. En wilt hierin recht op je doelen afgaan, zonder daarvoor opnieuw het wiel te moeten uitvinden.

Waarom GiC doen?

In organisaties denken beleidsmakers voortdurend na over visie, missie en strategie. Waar staan we voor? Wat willen we doen en bereiken? Hoe gaan we het aanpakken? Fundamentele vragen. Met fundamentele antwoorden. Die het verschil maken tussen rondjes blijven draaien en vooruit komen.

Evengoed stellen maar weinig mensen diezelfde vragen met betrekking tot hun eigen leven. Waarom niet? Omdat het lastige vragen zijn. Antwoorden hierop ontdek je niet zomaar even. Ook wanneer je intelligent en hoogopgeleid bent, kun je gemakkelijk door de bomen het bos niet zien.

Met GiC breng je daar verandering in. GiC is een gedegen programma, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, beproefde methoden en scherp denkwerk van vele grootheden uit allerlei vakgebieden. En is ontworpen vanuit mijn ruime persoonlijke ervaring en inzichten.

GiC heeft een analytische en systematische aanpak. Het is erop gericht je leven zowel overzichtelijk als inzichtelijk te maken. Om van daaruit goed te kunnen bepalen wat je wilt optimaliseren. En helder zicht te krijgen op wat nodig is om dat te bereiken.

Uiteraard staat het leren en leren gebruiken van specifieke kennis, vaardigheden en instrumenten centraal. Maar daarnaast is het tevens belangrijk een zeker bewustwordingsproces te doorlopen. Daartoe reflecteer je ook geregeld op je eigen denken/voelen/gedrag. Want die laatste bepalen uiteindelijk grotendeels hoe je leven eruit ziet.

Waarschuwing

Getting in Control is gewoon te leren, door iedereen met een goed verstand, de durf naar zichzelf te kijken en de bereidheid aan de slag te gaan. Maar GiC is geen quick fix. Grote veranderingen in hoe je functioneert komen niet overnight – en niet vanzelf. Vergelijk het met Italiaans leren spreken of piano leren spelen. Dat vraagt tijd en aandacht. En een vaste plek in je agenda. Doe je niks, gebeurt er niks. Maar ga je het aan, dan is Getting in Control levensveranderend. Gegarandeerd.

Zicht op wat je werkelijk wilt

Thema: Zicht krijgen op wat je werkelijk wilt – en wat je daarin belemmert
• HBO/WO denkniveau
• Leeftijd vanaf 30 jaar
• Data januari ’20: zo 12, zo 19, zo 26,
• Data februari ’20: zo 02, zo 09
• Tijden: 17:30 – 21:00. Of 14:00-17:30
• Locatie: TableDay (zie onderaan pagina)
• €39,- all-in, incl. btw

Willen. En durven!

Thema’s: Bepalen wat je wilt + Je mindset verbeteren
• HBO/WO denkniveau
• Leeftijd vanaf 30 jaar
• Data trainingen:
T1. Wo. Jan: 29 • Feb: 12, 26 • Mrt: 11, 25
T2. Di. Feb: 11, 25 • Mrt: 10, 24 • Apr: 07
T3. Ma. Feb: 24 • Mrt: 09, 23 • Apr: 06, 20
T4. Do. Apr: 09, 23 • Mei: 14, 28 • Jun: 11
T5. Wo. Apr: 22 • Mei: 06, 20 • Jun: 03, 17
T6. Ma. Mei: 11, 18, 25 • Jun: 08, 15
T7. Wo. Mei: 19, 26 • Jun: 02, 09, 16
• Tijden: 17:30 – 21:00
• Locatie: TableDay (zie onderaan pagina)
• €725,- all-in, incl. btw

Het programma van GiC

Hieronder vind je een korte uitleg van de belangrijkste elementen van GiC:

De vier Basisaspecten

Het GiC-programma is gebouwd rond de vier zogenaamde Basisaspecten. Deze Basisaspecten zijn te beschouwen als de succes- en faalfactoren in elk segment van je leven. Wat je ook wilt optimaliseren, het draait altijd om deze vier aspecten. Door ze te combineren met het Kernsegmentenmodel krijg je scherp zicht op waar je staat, waar je naar toe wilt en wat daarvoor nodig is.

Goed sturing geven aan je leven begint voor alles met het bepalen wat je echte behoeften en wensen zijn. Het is eveneens nodig dat je deze kunt vertalen naar concrete doelen en koersen. Je kunt immers alleen van A naar B als je weet waar of wat B is.

Mogelijk vind je het, zoals zovelen, lastig om te bepalen wat je precies wilt. En dat ook te vertalen naar doelen en koersen waarmee je echt aan de slag kunt. De verschillende redenen en consequenties daarvan worden in dit Basisaspect uitgebreid bekeken. En het reikt bovenal onmisbare kennis en hulpmiddelen aan om je behoeften en wensen in kaart te brengen.

Binnen GiC staat ‘mindset’ voor je overtuigingen, jouw ‘waarheden’. En het denken en voelen dat daaruit voortvloeit. Bijvoorbeeld, het beeld dat je hebt van hoe je bent, wat je doet en kunt en wat anderen over jou denken. En het beeld dat je hebt van anderen, over ‘hoe de wereld’ werkt etc.

Je mindset is bepalend voor wat je durft. Voor je motivatie. Voor je doorzettingsvermogen. Voor hoe je omgaat met hindernissen en tegenslag. Voor wat je daadwerkelijk zult aangaan. Voor de resultaten die je zult behalen ten aanzien van voor jou belangrijke projecten en goede gewoonten.

Een goede mindset is dus cruciaal. Dit Basisaspect gaat uitgebreid in op (onware), gedachten en gevoelens die je motivatie kunnen ondermijnen. En natuurlijk op hoe je die gedachten en gevoelens terug kunt dringen. Maar ook hoe je jezelf kunt motiveren en hoe je die motivatie hoog kunt houden. En wat de redenen zijn van uitstelgedrag en wat je daaraan kunt doen.

Wanneer je weet wat je wilt en je gemotiveerd bent om je doelen te bereiken, wil je de zaken ook goed organiseren en managen. Wil je werken vanuit overzicht en structuur. Zaken stroomlijnen. Goede routines erop na houden en de juiste prioriteiten stellen. De kans dat je dan bereikt wat je wilt, wordt daarmee heel groot. In dit Basisaspect draait het om universeel bruikbare kennis en gereedschappen om je zaken efficiënt en effectief aan te pakken.

Gewoonten vormen het fundament van je bestaan. Goede gewoonten zijn dus de basis van een goed leven – en slechte van een slecht leven. Om een goede gewoonte aan te leren, is het nodig dat je weet wat je wilt, de juiste mindset hebt en een goed plan van aanpak gebruikt. Bij gewoontevorming maak je dan ook gebruik van kennis en vaardigheden uit de andere Basisaspecten.

Het Kernsegmentenmodel

Het Kernsegmentenmodel is het hart van GiC. Dit model deelt het leven op in zeven aandachtsgebieden. Deze zogeheten Kernsegmenten hebben elk weer een nadere onderverdeling.

Het model is gemaakt om te kunnen inzoomen op elk segment van je leven. En om de onderlinge samenhang van verschillende segmenten te kunnen bekijken. Elk Kernsegment wordt eveneens begeleid door hoogwaardige inhoudelijke informatie.

Het Personal Workbook

Het Personal Workbook ten slotte, is een door jouzelf gemaakt persoonlijk document, dat je vooral gebruikt bij het bepalen van wat je precies wilt. En om voor jezelf helder te maken hoe je dat kunt bereiken. Daartoe heeft het Personal Workbook een gedegen begeleidende methode.

Het Personal Workbook is niet iets dat je eenmalig maakt en dan weglegt. Het is een ‘levend’ document dat je door de tijd heen aanvult, bijstelt en raadpleegt. Door de jaren heen – en in alle mogelijke omstandigheden.

Hoe gaat het nou echt met je?

Eens peilen hoe je ervoor staat? In alle segmenten van je leven?
Zien waar je zaken kunt optimaliseren?
Doe het GiC Assessment en je wordt beslist wijzer.

Deze website gebruikt cookies

Door op OK te klikken geef je aan hiermee akkoord te gaan. Meer over cookies in de privacyverklaring.