Getting in Control

Wat is GiC?

Getting in Control (GiC) is een programma dat is gericht op het ontwikkelen van je competenties in zelfmanagement. Oftewel, het ontwikkelen van je vermogens sturing te geven aan hoe je wilt leven. Aan hoe je wilt zijn, aan wat je wilt doen en aan wat je wilt hebben.

Met goed zelfmanagement kun je bouwen aan een leven met richting, inhoud en resultaten:
Richting: heldere doelen en koersen in elk segment van je leven. Vanuit eigen voorkeuren en keuzes.
Inhoud: bezigheden met diepgang. Met ervaringen die bijdragen aan je persoonlijke ontwikkeling.
Resultaten: je gestelde doelen behalen.

GiC is een gedegen programma, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, beproefde methoden en scherp denkwerk van vele grootheden uit allerlei vakgebieden. En is ontworpen vanuit mijn ruime persoonlijke ervaring en inzichten.

Het programma heeft een analytische en systematische aanpak. Het is erop gericht je leven zowel overzichtelijk als inzichtelijk te maken. Om van daaruit goed te kunnen bepalen wat je wilt optimaliseren. En helder zicht te krijgen op wat nodig is om dat te bereiken.

Uiteraard staat het leren en leren gebruiken van specifieke kennis, vaardigheden en instrumenten centraal. Maar daarnaast is het tevens belangrijk een zeker bewustwordingsproces te doorlopen. Daartoe reflecteer je ook geregeld op je eigen denken/voelen/gedrag. Want die laatste bepalen uiteindelijk grotendeels hoe je leven eruit ziet.

Waarom GiC doen?

In organisaties denken beleidsmakers voortdurend na over visie, missie en strategie. Waar staan we voor? Wat willen we doen en bereiken? Hoe gaan we het aanpakken? Fundamentele vragen. Met fundamentele antwoorden. Evengoed stellen maar weinig mensen diezelfde vragen met betrekking tot hun eigen leven. Terwijl de antwoorden daarop het verschil maken tussen rondjes blijven draaien en vooruit komen.

Tegelijkertijd, het zijn lastige vragen. Antwoorden hierop ontdek je niet zomaar even. Ook wanneer je intelligent en hoogopgeleid bent, kun je gemakkelijk door de bomen het bos niet meer zien. Met GiC breng je daar verandering in. Daarbij, GiC is gewoon te leren, door iedereen met een goed verstand, de durf naar zichzelf te kijken en de bereidheid aan de slag te gaan.

Voor wie is GiC?

Een profielschets: Je wilt meer uit je leven halen. Niet alleen qua werk, maar over de hele linie. Je hebt reeds het nodige gedaan en ervaren. Maar tegelijkertijd weet je nog niet precies welke nieuwe stappen je wilt zetten. Twijfel je misschien – of je het wel kunt, of het wel verstandig is, hoe je het wilt aanpakken.

Je hebt behoefte aan meer overzicht, structuur en helderheid. Aan rust in je hoofd en ruimte voor nieuw. Je wilt betere keuzes kunnen maken. Meer durven en kunnen. Bewustzijn. Zodat je echt sturing aan zaken kunt geven.

Concreet: Je wilt gezond leven. Goed in je vel zitten. Sociaal goed functioneren. Werk doen dat echt bevredigt. Fijn wonen. Genoeg geld hebben. Genoeg tijd voor ontspanning en de dingen die er echt toe doen. Je verder ontplooien. En daarin recht op je doelen afgaan, zonder opnieuw het wiel te moeten uitvinden.

Waarschuwing

Getting in Control is geen quick fix. Grote veranderingen in hoe je functioneert komen niet overnight – en niet vanzelf. Vergelijk het met Italiaans leren spreken of piano leren spelen. Dat vraagt tijd en aandacht. En een vaste plek in je agenda. Doe je niks, gebeurt er niks. Maar ga je het aan, dan is Getting in Control levensveranderend. Gegarandeerd.

Het programma van GiC

Hieronder vind je een korte uitleg van de belangrijkste elementen van het GiC-programma:

De vier Basisaspecten

Het GiC-programma bestaat uit vier modules, met elk een Basisaspect als thema. Deze vier Basisaspecten zijn de succes- en faalfactoren in elk segment van je leven. Wat je ook wilt optimaliseren, het draait altijd om deze vier aspecten. Door ze te combineren met het Kernsegmentenmodel krijg je scherp zicht op waar je staat, waar je naar toe wilt en wat daarvoor nodig is.

Goed sturing geven aan je leven begint met het bepalen wat je echte behoeften en wensen zijn. Het is eveneens nodig dat je deze kunt vertalen naar concrete doelen en koersen. Je kunt immers alleen van A naar B als je weet waar of wat B is.

Mogelijk vind je het, zoals zovelen, lastig om te bepalen wat je precies wilt. En dat ook te vertalen naar doelen en koersen waarmee je echt aan de slag kunt. We bekijken daarom de verschillende oorzaken daarvan. En je krijgt eveneens onmisbare kennis en hulpmiddelen aangereikt om je behoeften en wensen in kaart te brengen.

In GiC staat ‘mindset’ voor bepaalde patronen in je denken en voelen die je motivaties positief of negatief beïnvloeden. En voor de overtuigingen (wat je denkt dat ’waar’ is) waaruit die patronen voortkomen.

Om goede resultaten in je leven te krijgen, is een goede mindset uiteraard onontbeerlijk. We gaan daarom enerzijds aan de slag met hoe je je motivatie kunt stimuleren. En anderzijds met hoe je het beste kunt omgaan met onware gedachten en gevoelens, die desalniettemin je motivatie toch kunnen ondermijnen. Waardoor je dingen telkens uitstelt of (onterecht) niet aandurft.

Wanneer je weet wat je wilt en je gemotiveerd bent om je doelen te bereiken, wil je de zaken ook goed organiseren en managen. Wil je werken vanuit overzicht en structuur. Zaken stroomlijnen. Goede routines erop na houden en de juiste prioriteiten stellen. De kans dat je dan bereikt wat je wilt, wordt daarmee heel groot. Deze derde module geeft je universeel bruikbare kennis en gereedschappen om je zaken efficiënt en effectief aan te pakken.

Gewoonten vormen het fundament van je bestaan. Goede gewoonten zijn dus de basis van een goed leven – en slechte van een slecht leven. Om een goede gewoonte aan te leren, is het nodig dat je weet wat je wilt, de juiste mindset hebt en een goed plan van aanpak gebruikt. Bij gewoontevorming maak je dan ook gebruik van kennis en vaardigheden uit de andere modules.

Het Kernsegmentenmodel

Het Kernsegmentenmodel is het hart van GiC. Dit model deelt het leven op in zeven aandachtsgebieden. Deze zogeheten Kernsegmenten hebben elk weer een nadere onderverdeling.

Het model is gemaakt om te kunnen inzoomen op elk segment van je leven. En om de onderlinge samenhang van verschillende segmenten te kunnen bekijken. Elk Kernsegment wordt eveneens begeleid door hoogwaardige inhoudelijke informatie.

Het Personal Workbook

Het Personal Workbook ten slotte, is een door jouzelf gemaakt persoonlijk document, dat je vooral gebruikt bij het bepalen van wat je precies wilt. En om voor jezelf helder te maken hoe je dat kunt bereiken. Daartoe heeft het Personal Workbook een gedegen begeleidende methode.

Het Personal Workbook is niet iets dat je eenmalig maakt en dan weglegt. Het is een ‘levend’ document dat je door de tijd heen aanvult, bijstelt en raadpleegt. Door de jaren heen – en in alle mogelijke omstandigheden.

Hoe staat het eigenlijk met je leven?

Echt peilen hoe je ervoor staat? In alle segmenten van je leven?
Zien waar je zaken kunt optimaliseren en hoe?
Doe het GiC Assessment en je wordt wijzer!

Deze website gebruikt cookies

Door op OK te klikken geef je aan hiermee akkoord te gaan. Meer over cookies in de privacyverklaring.