Getting in Control

Programma in zelfmanagement

Sturing geven aan je leven is in kern sturing geven aan jezelf. Oftewel: jezelf managen. Met het gedegen programma van Getting in Control (GiC) ontwikkel je de competenties die nodig zijn voor goed zelfmanagement. Het hogere doel daarvan is dat je daarmee kunt bouwen aan een leven met richting, inhoud en resultaten:

Richting: Heldere koersen en doelen, in elk segment van je leven. Vanuit eigen voorkeuren en keuzes.
Inhoud: Focus op bezigheden die voor jou betekenis hebben. Op ervaringen die je verrijken.
Resultaten: Het daadwerkelijk bereiken van wat je nastreeft.

Voor wie is GiC?

Getting in Control is de moeite waard wanneer je meer uit je leven wilt halen. Stappen wilt zetten die je verder brengen, maar nog niet precies weet op welke manier. 

Misschien heb je een algemeen gevoel van ontevredenheid over hoe je leven er nu uitziet. En lukt het je tegelijkertijd niet goed te bepalen hoe je het dan wèl wilt hebben.

Mogelijk wil je ontdekken wat je nou echt wilt met je leven. En hoe je dat vervolgens ook voor elkaar kunt krijgen.

Of wil je uitzoeken of dat wat je in gedachten hebt wel ècht is wat je wilt. Of het wel verstandig is. Of je het wel kunt. Of je het wel aandurft.

Wellicht spelen er concrete verlangens bij je als:
• Gezonder leven. Niet telkens terugvallen in oude gewoonten.
• Beter in je vel zitten. De stress uit je lijf. Zelfverzekerder zijn.
• Betere relaties. Echt communiceren. Zonder façades.
• Bevredigender werk. Geen ‘Bullshit Job’.
• Fijner wonen. Thuiskomen op de plek waar je echt wilt zijn.
• Meer geld. Om je te kunnen permitteren waar je waarde aan hecht.
• Meer tijd. Voor ontspanning. Voor je dierbaren.

Hoe het ook zij, je hebt behoefte aan overzicht, structuur en helderheid. Aan nieuwe inzichten. Aan meer durf. Aan handvatten om te bepalen wat je precies wilt, goede keuzes te maken en zaken ook voor elkaar te krijgen.

Zicht op wat je werkelijk wilt
• Workshop •

Thema: Zicht krijgen op wat je werkelijk wilt – en wat je daarin belemmert
• HBO/WO denkniveau
• Leeftijd vanaf 30 jaar
• Data Februari: zo 23
• Data Maart: zo 01
• Tijd: 14:00-17:30
• Plaats: Amsterdam
• Locatie: Tableday
• €39,- all-in, incl. btw

Waarom GiC doen?

In organisaties denken beleidsmakers voortdurend na over visie, missie en strategie. Waar staan we voor? Wat willen we doen en bereiken? Hoe gaan we het aanpakken? Fundamentele vragen. Met fundamentele antwoorden. Die het verschil maken tussen rondjes blijven draaien en vooruit komen.

Evengoed stellen maar weinig mensen diezelfde vragen met betrekking tot hun eigen leven. Waarom niet? Omdat het lastige vragen zijn. Antwoorden hierop ontdek je niet zomaar even. Ook wanneer je intelligent en hoogopgeleid bent, kun je gemakkelijk door de bomen het bos niet zien.

Met Getting in Control breng je daar verandering in. GiC is een gedegen programma, met een systematische en analytische aanpak. Het is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, beproefde methoden en scherp denkwerk van vele grootheden uit allerlei vakgebieden. En ontworpen vanuit mijn ruime persoonlijke ervaring en inzichten.

Door GiC te doen krijg je goed zicht op wat je in elk segment van je leven wilt. En grip op wat nodig is om dat ook te realiseren.

Willen. En durven!
• Training •

Thema’s: Bepalen wat je wilt + Je mindset verbeteren
• HBO/WO denkniveau
• Leeftijd vanaf 30 jaar
• Data trainingen:
T1 (wo): Mrt: 4, 11, 18, 25 Apr: 1
T2 (ma): Mrt: 9, 16, 23, 30 Apr: 6
T3 (di): Mrt: 24, 31 Apr: 7, 14, 21
T4 (wo): Apr: 8, 22 Mei: 6, 20 Jun: 3
• Tijd: 17:30 – 21:00
• Plaats: Amsterdam
• Locatie: TableDay
• €725,- all-in, incl. btw

Waarschuwing

Getting in Control is gewoon te leren, door iedereen met een goed verstand, de durf naar zichzelf te kijken en de bereidheid aan de slag te gaan. Maar GiC is geen quick fix. Grote veranderingen in hoe je functioneert komen niet overnight – en niet vanzelf. Vergelijk het met Italiaans leren spreken of piano leren spelen. Dat vraagt tijd en aandacht. En een vaste plek in je agenda. Doe je niks, gebeurt er niks. Maar ga je het aan, dan is Getting in Control levensveranderend. Gegarandeerd.

Het programma van GiC

Hieronder vind je een beknopte uitleg van de belangrijkste elementen van GiC.

De vier Basiscompetenties

Het GiC-programma is gebouwd rond vier thema’s. Elk thema draait om een zogeheten Basiscompetentie. Deze vier Basiscompetenties zijn te beschouwen als de succes- en faalfactoren in elk segment van je leven. Dus wat je ook wilt optimaliseren, het draait altijd om deze vier competenties. Door ze te combineren met het Kernsegmentenmodel krijg je scherp zicht op waar je staat, waar je naar toe wilt en wat daarvoor nodig is.

Basiscompetentie: kunnen bepalen wat je wilt

Goed sturing geven aan je leven begint voor alles met het kunnen bepalen wat je echte behoeften en wensen zijn. Je kunt immers alleen van A naar B als je weet waar of wat B is. Daarbij is het ook nodig te weten waarom je iets wilt. Welk voordeel het oplevert. Of welke nadelige gevolgen ermee worden vermeden. En hoe belangrijk dat voor je is.

Mogelijk vind je het, zoals zovelen, lastig om te bepalen wat je precies wilt. En daaraan doelen en koersen te verbinden waarmee je echt aan de slag kunt. In dit thema komen de verschillende redenen en consequenties daarvan langs. En worden je bovenal onmisbare kennis en hulpmiddelen aangereikt om je behoeften en wensen in kaart te kunnen brengen.

Basiscompetentie: de juiste mindset kunnen bewaken
Binnen GiC staat het begrip ‘mindset’ voor je overtuigingen, jouw ‘waarheden’. Hoe volgens jou ‘de wereld’ werkt. Hoe je naar de omstandigheden kijkt. Hoe je naar anderen kijkt. Hoe je over jezelf denkt. En hoe je denkt dat anderen over jou denken.

Je mindset is bepalend voor je instelling en je opstelling. Voor hoe je zaken tegemoet treedt. Het bepaalt je motivatie, je doorzettingsvermogen en hoe je omgaat met hindernissen en tegenslag. Het bepaalt wat je durft en daadwerkelijk aangaat. En dus de resultaten die je krijgt.

Dit thema gaat onder andere in op (onware) overtuigingen die ondermijnend werken op een goede mindset. Wat ze zijn en hoe je die kunt aanpakken. Maar ook op hoe je jezelf kunt motiveren en die motivatie hoog kunt houden. En wat de redenen zijn van uitstelgedrag en wat je daaraan kunt doen.

Basiscompetentie: kunnen organiseren en managen
Als je weet wat je wilt en gemotiveerd bent om je doelen te bereiken, is het belangrijk de zaken ook goed te organiseren en managen. De kans dat je dan bereikt wat je wilt, wordt daarmee heel groot. Kernwoorden: Overzicht en structuur. Stroomlijnen en focus. Goede routines en de juiste prioriteiten.

In dit thema draait het om universeel bruikbare kennis en gereedschappen om dat wat je voor elkaar wilt krijgen efficiënt en effectief aan te pakken.

Basiscompetentie: goede gewoonten kunnen vormen
Gewoonten vormen het fundament van je bestaan. Goede gewoonten zijn dus de basis van een goed leven – en slechte van een slecht leven. In dit thema staat het aanleren (en vasthouden) van goede gewoonten centraal. Daarbij pas je voor een belangrijk deel de kennis en vaardigheden toe uit de andere Basiscompetenties.

Het Kernsegmentenmodel

Het Kernsegmentenmodel is het hart van GiC. Dit model deelt het leven op in zeven aandachtsgebieden, de zogeheten Kernsegmenten. Het Kernsegmentenmodel is bedoeld om te kunnen inzoomen op elk segment van je leven. En om de onderlinge samenhang van verschillende segmenten te kunnen bekijken.

De Kernsegmenten hebben elk weer een nadere onderverdeling, waarmee het model als het ware een netwerk van checklists vormt. Elk Kernsegment wordt eveneens begeleid door hoogwaardige inhoudelijke informatie om keuzes te vergemakkelijken.

Het Personal Workbook

Het Personal Workbook ten slotte, is een door jouzelf gemaakt persoonlijk document, dat je telkens aanvult, bijstelt en raadpleegt.

Je gebruikt je Personal Workbook vooral bij het bepalen van wat je precies wilt. En om voor jezelf helder te maken hoe je dat kunt bereiken. Om je gedachten te ordenen en koersen en doelen te bepalen. Hiertoe heeft het Personal Workbook tevens een begeleidende methode.

Het Personal Workbook is overigens niet iets dat je eenmalig maakt en dan weglegt. Het is ook beslist geen gefixeerd levensplan. Maar een ‘levend’ document dat je door de jaren heen en in alle mogelijke omstandigheden gebruikt.

Hoe gaat het nou echt met je?

Wil je eens peilen hoe je er werkelijk voor staat?
Wat goed gaat en wat beter zou kunnen?
En dat in elk segment van je leven?

Download dan het GiC Assessment.
Deze website gebruikt cookies

Door op OK te klikken geef je aan hiermee akkoord te gaan. Meer over cookies in de privacyverklaring.