Disclaimer

Copyright

• Alle content op deze website, ook die afkomstig van derden, is beschermd door auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht. In tekst, (video)beeld, audio etc.

• Verschillende namen en begrippen zijn beschermd. Zoals: Getting in Control ; GiC ; Kernsegmenten ; Kernsegmentenmodel ; Personal Workbook ; THV-model.

• Het materiaal van de site mag je evengoed vrijelijk gebruiken, tenzij anders vermeld. Voorwaarde: een bronvermelding en een link naar de site (www.gettingincontrol.nl). Met een dankjewel voor het delen!

Website

• De informatie op de website van GiC wordt met grote zorg samengesteld en onderhouden. Er kunnen echter op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de geboden informatie, uitingen, commentaren of interpretaties.

• GiC is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ten gevolge van het bezoeken van de website, of (het interpreteren van) de geboden informatie, in welke vorm dan ook. Elke beslissing, keuze en vorm van actie die je op basis van geboden informatie onderneemt, doe je geheel en al op eigen verantwoordelijkheid.

• GiC draagt geen aansprakelijkheid voor (de gevolgen van) eventuele foutieve informatie. Indien je, als bezoeker van de site, deze meent te ontdekken, wees dan zo vriendelijk dit aan GiC te melden via email.

• De website van GiC, emails, lesmateriaal, inhoud van activiteiten, promotionele uitingen etc., zijn louter bedoeld voor meerderjarigen. Ouders van minderjarigen bepalen waartoe hun kinderen op internet toegang toe hebben.

• Noch GiC, noch de technische partijen die de functionaliteiten van de website ondersteunen, kunnen garanderen dat de website storingsvrij is of zonder onvolkomenheden. Het functioneren van de website kan op geen enkele manier aanleiding zijn tot aansprakelijkstelling, voor welke schade dan ook.

• Links naar andere websites zijn bedoeld als service. Een link naar een andere website impliceert echter niet dat die andere website om wat reden dan ook wordt aangeraden. GiC is ook op generlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de werking of inhoud van sites van derden, de omgang met persoonsgegevens, noch voor producten en/of diensten die daar aangeboden worden.

• Sommige links op de website kunnen affiliate links zijn. Dat staat dan in principe tussen haakjes erachter vermeld. Via affiliate links kan GiC een klein percentage aan commissie ontvangen, indien er via de link een aankoop wordt gedaan. Dit is bedoeld ter ondersteuning van de kosten van het onderhoud van de website. Kopen via een affiliate link kost een koper beslist niets extra. NB. Producten van derden worden uitsluitend besproken om lezers goede informatie en bruikbare tips te geven. Daarbij is geen sprake van geldelijk belang.

• GiC behoudt zich het recht voor de voorwaarden rond het gebruik van de website op elk moment aan te passen. Door het gebruik van de website ga je impliciet akkoord met de (dan) vermelde voorwaarden.

Emails

• Analoog aan de website, gelden voor door GiC verzonden emails evenzeer het auteursrecht, het intellectueel eigendomsrecht en genoemde disclaimers.

• Emails worden naar beste eer en geweten en met zorg samengesteld. Indien je evengoed onjuiste informatie meent te ontdekken, wees dan zo vriendelijk dit aan GiC te melden via email.

Ontvangen ideeën of materialen

• GiC gaat niet in op ongevraagd toegestuurde suggesties of materialen voor producten en/of diensten. Dit om misverstanden te voorkomen in het geval deze ideeën reeds binnen GiC bestaan en/of ontwikkeld worden. Ongevraagd toegestuurde ideeën of materialen worden daarbij automatisch eigendom van GiC.

Hoe gaat het nou echt met je?

Wil je eens peilen hoe je er werkelijk voor staat?
Wat goed gaat en wat beter zou kunnen?
En dat in elk segment van je leven?

Download dan het GiC Assessment.
Deze website gebruikt cookies

Door op OK te klikken geef je aan hiermee akkoord te gaan. Meer over cookies in de privacyverklaring.