Over de site

Inhoud website en emails

• De informatie op de website van GiC wordt met grote zorg samengesteld en onderhouden. Hetzelfde geldt voor de inhoud van emails van GiC. De informatie in bijvoorbeeld blogposts en in beschrijvingen van producten en diensten kunnen echter onvolkomendheden of typefouten bevatten. Mocht je deze tegenkomen of vermoeden, dat is het fijn als je daar melding van maakt.
• Commentaren zijn de verantwoordelijkheid van de plaatser ervan.
• Er kan op geen enkele wijze rechten aan de geboden informatie of commentaren worden ontleend. GiC is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, in welke vorm dan ook. Elke vorm van actie die je op basis hiervan onderneemt, doe je geheel en al op basis van jouw eigen verantwoordelijkheid.

Links naar andere sites

• De site van GiC kan links bevatten naar andere websites. Deze zijn bedoeld als service. Een link naar een andere website impliceert niet dat die andere website om wat reden dan ook wordt aangeraden, tenzij expliciet kenbaar gemaakt.
• GiC is op generlei wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de werking of inhoud van sites van derden, de omgang met persoonsgegevens, noch voor producten en/of diensten die daar aangeboden worden.

Affiliate links

• Sommige links op de website kunnen affiliate links zijn. Dat staat er dan tussen haakjes achter vermeld als (aff). Dat wil zeggen dat GiC dan een klein percentage aan commissie kan ontvangen van het bedrijf naar wie de link verwijst indien er via de link een aankoop wordt gedaan.
• Waarom affiliate links? Omdat alle kleine beetjes helpen in het kunnen onderhouden van het blog en de website. Als je iets aanschaft via een affiliate link kost het jou beslist niets extra.
• Waar producten van derden op de GiC-site worden besproken, gebeurt dat echter zonder enig commerciëel oogmerk. Het is uitsluitend de bedoeling lezers goede tips te geven. We gebruiken bijvoorbeeld alle (Mac) software ook zelf.

Ouderlijk toezicht

De website van GiC, emails, lesmateriaal, inhoud van activiteiten, promotionele uitingen etc. etc. zijn louter bedoeld voor meerderjarigen. Ouders van minderjarigen bepalen waartoe hun kinderen op internet toegang toe hebben.

Techniek

Noch GiC, noch de technische partijen die de functionaliteiten van de website ondersteunen, kunnen garanderen dat de website storingsvrij is of zonder onvolkomenheden. Het functioneren van de website kan op geen enkele manier aanleiding zijn tot aansprakelijksstelling, voor welke schade dan ook.

Updates

• GiC behoudt zich het recht voor de voorwaarden rond het gebruik van de website op elk moment aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de website deze voorwaarden geregeld te controleren en te bepalen of gebruiker op basis van hiervan de website wil blijven gebruiken.
• Gebruik van de website impliceert het accoord gaan met de dan vermelde voorwaarden.

Privacy

• Door jou aan GiC verstrekte gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve van informatievoorziening en dienstverlening. GiC geeft verder geen persoonlijke gegevens door aan derden.
• Voor zover de website van GiC gegevens verzamelt (denk bijvoorbeeld aan cookies) over gebruikersgedrag en bezoekersaantallen, gebeurt dit zonder identificatie van individuele gebruikers en heeft het louter ten doel het gebruik van de site en de dienstverlening te verbeteren. Deze informatie wordt niet met derden gedeeld.
• In het geval je online gegevens verstrekt bij reservering, aankoop of anderszins, kan daarbij gebruikt worden gemaakt van een derde partij, zoals een online service voor reserveringen, een payment service provider etc. Deze krijgt alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om de service uit te voeren en heeft zijn eigen privacy policy.
• Daar waar je zelf persoonlijke informatie post, bijvoorbeeld als reactie op een blogpost op de site van GiC, of in de website geïntegreerde social media (zoals Facebook, Twitter etc.), of op de social media pagina's van GiC, kunnen buitenstaanders deze informatie zien en/of vergaren. Uiteraard kan GiC hier geen invloed uitoefenen op de bescherming van je privacy. Op eventueel verzamelde gegevens door social media bedrijven, is het privacybeleid van de betreffende bedrijven toepassing.
• Bij inschrijving voor de nieuwsbrief of een (gratis) product/dienst, worden de door jou verstrekte gegevens (naam, email) niet met anderen gedeeld. Het is te allen tijde mogelijk te wijzigen wat je wel/niet aan informatie wilt ontvangen.

Rechten

• Alle content op deze website, ook die afkomstig van derden, is beschermd door auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht.
• Het gebruik van materiaal van de site is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GiC.
• GiC kan niet ingaan op ongevraagd toegestuurde ideeën of materialen voor onderwerpen, producten en/of diensten. Dit om misverstanden te voorkomen in het geval deze ideeën reeds binnen GiC bestaan en/of ontwikkeld worden.
• Als je, ondanks het bovenstaande, GiC toch ideeën of materialen voor onderwerpen, producten en/of diensten toestuurt, worden deze automatisch ons eigendom.